1. حرفه پلاس
  2. مدیر اجرایی
  3. مدیر اجرایی
  4. طراحی کمپین تبلیغاتی

طراحی کمپین تبلیغاتی

فایل ها
تعریف و کارکرد و اهمیت و جایگاه تبلیغات
00:05:27
معرفی مدل 5M
00:02:38
Mission
00:16:38
Money
00:05:55
Message
00:16:52
media
00:19:02
measurement
00:02:44
جمع بندی IMC
00:03:26
تمرین
00:01:57
قيمت پکیج : 3,500,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

شماره همراه صحیح و در دسترس خود را وارد نمایید

   

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید


درگاه پرداخت بانک را انتخاب نماییدخرید دوره

طراحی کمپین تبلیغاتی


سوال بپرسید
سوالات کمپین های تبلیغاتی
جهت استفاده از این امکان باید پکیج را خریداری نمایید .