1. حرفه پلاس
  2. مدیر مالی
  3. مدیر مالی
  4. تصمیم گیری

تصمیم گیری

فایل ها
معرفی استاد و سیلابس
00:01:04
ابعاد مختلف تصمیم گیری بخش اول
00:25:26
ابعاد مختلف تصمیم گیری بخش دوم
00:18:54
فرایند تصمیم گیری
00:31:03
مسئاله شناسی
00:34:30
مسئاله یابی
00:30:51
قيمت پکیج : 3,000,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

شماره همراه صحیح و در دسترس خود را وارد نمایید

   

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید


درگاه پرداخت بانک را انتخاب نماییدخرید دوره
تصمیم گیری
سوال بپرسید
آزمون تصمیم گیری
جهت استفاده از این امکان باید پکیج را خریداری نمایید .